هزینه درمان با جراحی لیزر

محمدحسن حسن پور: آیا هزینه درمان جراحی لیزر را تامین اجتماعی می پردازد چه مقدار؟ اگر عمل ضروری باشد طبق تعرفه دولتی پرداخت می شود. باید نام دقیق عمل را بگوئید تا بتوان تعرفه آن را گفت.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .