آیا بعد از اخراج می توانم از دفترچه بیمه استفاده کنم؟

ارسلان ضیائی: من از کارم اخراج شدم اما دفترچه تأمین اجتماعی را دارم که تارخ یکساله دارد. 10 روز دیگه وقت عمل دارم. آیا می توانم از خدمات دفترچه ام استفاده کنم؟ همسرم همونجا مشغول به کار است؟ آیا می توانم زیر نظر اون بیمه بشوم ؟دیگر از طریق سامانه استحقاق درمان موضوع بررسی می شود و تا زمانیکه ترک کار شما در شعبه بیمه ثبت نشود می توانید استفاده کنید. نمی توانید تحت تکفل همسرتان قرار بگیرید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .