مدت زمان شکایت برای بازگشت به کار

بهزاد: چند روز بعد از تعلیق فرصت برای شکایت و درخواست بازگشت بکار داریم؟ چون مدتی بدون قرارداد کار کردم و قرارداد قبلی هم 6ماهه بوده  است؟ زمان نامحدود است ولی بهتر است در کمتر از 3 ماه شکایت کنید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .