اثبات اضافه کاری در اداره کار

حمیدرضا: سلام! من یک سال در یک شرکت کار می کردم. نزدیک چند روز یا بخاطراینکه هم ازاضافه کاریعنی پنج شنبه ها رو که باید۴ساعته کار می کردیم ۸ساعته کار می کردیم و برامون حساب نمی کردند و نصف روزهم از مرخصی کم کردند. آمدم بیرون! آیا می توانم برای ساعات اضافه کاری شکایت کنم؟ می توانید شکایت کنید ولی اثبات اضافه کاری سخت است. باید پرینت حساب داشته باشد یا سیستم حضور و غیاب وجود داشته باشد تا بازرس اداره کار بتواند موضوع را با بازرسی مشخص کند. بهتر است درخواست بازرسی از محل کار دهید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .