لیست مشاغل دارای معافیت حق بیمه

رضا کلهر: آیا معافیت حق بیمه کارفرما 23درصد برای کارگاههای زیر 5 نفر وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ماده قانونی مربوطه را بفرمایید؟ برای بعضی مشاغل وجود دارند و لیست این مشاغل نیز در حال کاهش است. بهتر است در مورد شغل مورد نظرتان توضیح دهید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .