افت قیمت به علت آسیب به گارد ماشین

فرامرز واحد: اگر گارد زیر ماشین صدمه ببیند چقدر از قیمت خودرو کاهش می یابد؟ اگر از نظر افت قیمت طبق نظر کارشناس دادگستری می پرسید بستگی به قیمت ماشین دارد. بین 2 تا 3 درصد معمولا

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .