دیه سیاه شدگی ناخن پا

 

علیرضا حیدری: سلام! می خواستم بدانم

1.     دامیه بند سوم انگشت دست از ۱/۳دو هزارم و

2.     بابت سیاه شدگی ناخن انگشت از ۳هزارم دیه و

3.     بابت شکستگی و خورد شدگی از ۱/۳از ۱/۳از ده درصد دیه چقدر میشه ممنونم؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     1/1500 دیه کامل معادل 220 هزار تومان

2.     3/1000 دیه کامل معادل 990 هزار تومان

3.     1/90 دیه کامل معادل 3 میلیون و 666 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .