عدم اجرای قرارداد کاری

 

مصطفی مصطفی: بنده حدود 21 سال سابقه کار دارم و اکنون پست بنده را به شخص دیگری داده اند. قرارداد بنده تا پایان خرداد بوده است و مجددا در پایان خرداد با همین پست قرارداد بستند لیکن با حضور شخص جدید تاکنون قرارداد بنده اجرایی نشده است و تا این تاریخ بنده مشغول بکار بوده ولی بدون قرارداد! حال وضعیت بنده چگونه خواهد شد؟ شما کارمند دائمی هستید. نمی توانند به پستی پایین تر شما را بگمارند. سوالتان کمی مبهم است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .