محاسبه دیه سرخ شدگی

 

علی : با سلام! می خواستم بدانم دیه موارد زیر چقدر میشه؟

1.     سه مورد سرخ شدگی زیر چشم چپ

2.     دو مورد سرخ شدگی پیشانی

3.     سرخ شدگی پشت دست چپ و ساعد

4.      سرخ شدگی ساعد راست با تشکر؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     0.45 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 485 هزار تومان

2.     0.3 درصد دیه کامل معادل 990 هزار تومان

3.     0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان

4.     0.075  درصد دیه کامل 247 هزار تومان

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .