دیه ضربدیدگی

 

اسرا احمدی: با سلام خدمت کارشناس محترم! مبلغ دیه زیر را برایم مشخص می کنید:

1.     چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت دامیه بالای لب فوقانی زانوی چپ خلف ساعددست چپ

2.     یک و نیم هزارم دیه کامل مرد مسلمان بابت کبودی در حال جذب ران پای راست

3.     نیم درصد دیه کامل مردمسلمان بابت حارصه خلف ساعد دست چپ

4.     دو فقره چهارپنجم ازیک پنجم ازیک دوم دیه کامل مردمسلمان بابت شکستگی ثلث تحتانی استخوان زنداعلی واسفل دست چپ

5.     چهار درصد دیه کامل مردمسلمان بابت ارش آسیب نسج نرم ساعددست چپ ناشی از تعبیه ابزار ارتوپدی

6.     یک درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت حارصه قدام مچ دست چپ و روی پای چپ

7.     چهار و نیم دهم درصددیه کامل مردمسلمان بابت کبودی قدام ران چپ و قدام زانوی راست و خارج ران راست

8.     سه دهم درصد دیه کامل مردمسلمان بابت ارش ضربدیدگی خلف پای چپ؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     13 میلیون و 200 هزار تومان

2.     495 هزار تومان

3.     1 میلیون و 650 هزار تومان

4.     52 میلیون و 800 هزار تومان

5.     13 میلیون و 200 هزار تومان

6.     3 میلیون و 300 هزار تومان

7.     1 میلیون و 485 هزار تومان

8.     990 هزار تومان

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .