بازرسی از سیستم حضور و غیاب محل کار

 

مریم امیری: آیا کارشناس کامپیوتر از طرف اداره کار می‌تواند مستقیم سیستم حضور و غیاب را چک کند و کارفرما می‌تواند حضور کارگری که شکایت کرده است را در شرکت و همراه کارشناس ممنوع کند؟ کارشناس کامپیوتر می تواند از سیستم حضور و غیاب بازرسی کند و کارفرما نمی تواند مانع وی شود. در هنگام بازرسی در صورت تشخیص بازرس کارفرما نمی تواند از ورود کارگر ممانعت کند.

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .