آیا نیاز به امضاء شرکت برای دریافت کمک هزینه بیماری است؟

 

مینا عبدلی: یکی از دوستان من در استراحت پزشکی بدلیل سرطان به سر می‌برند. کمیسون پزشکی چندماه یک بار تشکیل می‌شود و طبق تشخیص پزشک استراحت ایشان را تمدید می‌کنند و یک نامه می‌دهند که از شرکت تایید گرفته شود ایشون در آنجا مشغول بکار نیستند و حقوقی دریافت نمی کنند.

این در شرایطی است که هرماه اسم ایشان در لیست با کارکرد صفر رد می‌شود. هر سری شرکت برای امضا کردن اذیت کرده و برگه تسویه حساب صوری و قرارداد صوری تنظیم می‌کنند که ایشان بالاجبار امضا کند. سوال من این است که مگر تامین اجتماعی در قبال ایشان مسئول نیست؟ و نباید حقوق هرماه را واریز نماید و به تعهداتش عمل کند چرا انجام این وظیفه را منوط به گرفتن امضا از شرکت و ایجاد کلی دردسر و زحمت برای شخصی که بیمار است می‌کند. حداقل خودشان ماموری را بفرستند که این امضا رو بگیرد. لطفا اگر میشود راهنمایی بفرمایید؟

اصلا طبق قانون نیاز به امضآء شرکت نیست و همان صفر رد کردن در لیست بیمه کفایت می کند. می توانید از ظعبه تامین اجتماعی مربوطه به اداره کل تامین اجتماعی شکایت کنید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .