بیمه خویش فرما در زمان دریافت بیمه بیکاری

 

فاطمه آزاد: بیمه بیکاری بگیرم می توانم خودمو بیمه خویش فرما کنم؟نه ! زمانی که بیمه بکاری می گرید نمی توانید. بعد از اتمام دریافت بیمه بیکاری می توانید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .