حادثه شغلی در مسیر کار

 

جعفر جعفری: بروز حادثه به دلیل خستگی با وسیله نقلیه شخصی درمسیر شرکت! آیا می شود از شرکت شکایت نمود و طلب خسارت کرد؟ اگر کار اجباری بالای ۱۴ ساعت در روز انجام دهیم چطور؟ حادثه کاری محسوب می شود و می توانید در صورت داشتن شرایط از تامین اجتماعی غرامت بگیرید. بعید است بتوان از کارفرما دیه گرفت.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .