حق بیمه غیر مشمول

 

حمید باقری: آیا پرداختی حق بیمه غیر مشمول در زمان بازنشستگی جز حقوق بازنشسته محاسبه می شود یا خیر؟ اگر تامین اجتماعی دریافت کرده باشد و یارادی نگرفته باشد و جزء حقوق نامتعارف نیز محسوب نشده باشد مشکلی نخواهد داشت.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .