پرداخت هزینه سزارین توسط تامین اجتماعی

 

امیر مطلق زاده: من همسرم بدون بیمه تکمیلی و در بیمارستان خصوصی زایمان سزارین کرد. آیا من می توانم از بیمه خودم که تامین اجتماعیست جبران هزینه ای بگیرم یا خیر؟ تامین اجتماعی با تعرفه دولیت پرداخت می کند. تنها کسری از پرداخت را پوشش می دهد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .