دیه خردشدگی استخوان

 

پناه صمدی: سلام! آقای نصر عزیز! رای دادگاه امروز رسیده به دستم اگه زحمت نباشه منت براین حقیر بزارید حساب کنید دیه من چقدر است:

1.     دو فقره چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خردشده در استخوانهای درشت نی و نازک نی ساق پا

2.     دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسوج مجاور محل شکستگی ها

3.     چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ که در وضعیت مطلوب جوش نخورده است.

4.     پنچ درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسوج

5.     دو درصد دیه کامل بابت شکستگی چهارمین استخوان کف دست راست

6.     یک درصد دیه کامل بابت دامیه

7.     دو درصد از یک دهم دیه کامل بابت دامیه

8.     چهار درصد بابت ارش آسیب رباط های خم کننده! با تشکر و ارادت؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     26.66 درصد دیه کامل معادل 87 میلیون و 978 هزار تومان

2.     2 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان

3.     13.33 درصد دیه کامل معادل 43 میلیون و 989 هزار تومان

4.     5 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 500 هزار تومان

5.     2 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان

6.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان

7.     2 هزارم دیه کامل معادل 660 هزار تومان

8.     4 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 200 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .