بیمارستان مناسب برای زایمان

 

امیر: اینحانب بیمه تامین احتماعی هستم. برای بیمه تکمیلی بارداری چه باید بکنم و اینکه با همین بیمه تامین اجتماعی کدام بیمارستان مناسب است برای زایمان؟

1.     معمولا اگر از طریق شرکتی بیمه تکمیلی نشوید نمی توانید انفرادی بیمه تکمیلی شوید چون دوره انتظار دارد و اکنون به شما تعلق نمی گیرد.

2.     اگر از نظر هزینه می گویید بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی بهترین گزینه است و بعد بیمارستان های دولتی. البته از نظر کیفیتی شاید مطلوب نباشند.

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .