قسطی کردن مبلغ افت قیمت

 

سعید سرخیانفرد: با یکی تصادف کردم که درب عقب و گلگیرش صدمه دیدند. بیمه به مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰میلیون تومان پرداخت کرده و الان مدعی افت ماشین به مبلغ ۵ ملیون تومان خواسته است. لطفا رهنمایی کنید؟ اگر تعویض قطعه و یا رنگ شدگی داشته باشد افت قیمت تعلق می گیرد و مبلغ آن بستگی به نوع ماشین دارد. بهتر است درخواست قسطی کردن مبلغ فوق را بدهید و یا اینکه با ایشان به توافق برسید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .