مشکل در ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

 

آیدا کریمی: سلام! پدر من بیمه تامین اجتماعی دارد ومن هم تحت تکلف پدرم. شرکتی که در آن مشغول به کارم چون زیرنظره پدرمم نمی تواند مرا بیمه کند چگونه باید اقدام کنم و آیا به حضور پدرم نیاز هست یا خیر؟  نه به حضور پدرتان نیازی نیست . به صورت اتوماتیک شعبه بیمه پدرتان را حذف می کند. البته اگر پدرتان درخواست انصراف بیمه شما را دهد زودتر کار انجام می شود.

  

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .