اعتراض به نظریه پزشکی قانونی چگونه است؟

 

سعید: با سلام! من حدود یکسال و نیم پیش تصادف داشتم و توی کما رفتم. این مدت یکسال درد شدید توی کمرم داشتم که در معاینات مشخص شد که مهره های کمرم هم شکسته بوده است.

با توجه به عکس های جدید و همچنین عکسهای بیمارستانیم که دکترها در اون موقع متوجه نشدند اما پزشکی قانونی نظر دکترم رو نپذیرفت و منو فرستاد پیش رادیولوژیست معتمد خودشون و اون هم به راحتی نوشت شکستگی رویت نشد. حالا من باید چکار کنم؟

تا چند روز دیگه معاینات مجدد دارم برای پزشکی قانونی و این شکستگی مهره های کمرم و چند تا آسیب دیگه در نظریه اولیه نیامده مثلا شانه سمت چپم هم آسیب دیده ولی من به دکتر پزشکی قانونی نگفته بودم،آیا قبل از مراجعه مجدد برم دادگاه و به قاضی بگم یا بذارم پزشکی قانونی رای رو صادر کنه و بعد اعتراض بزنم؟ ممنون؟ باید پزشکی قانونی نظریه خودش را بدهد و شما بعدا با اطلاع به قاضی دادگاه، بر روی این نظریه اعتراض بزنید تا موضوع در کمیسیون پزشکی قانونی مجددا مطرح شود.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .