ارش بافت نرم حاصل از عمل جراحی

 

علیرضا دهقان: درخواست حساب مقدار دیه:

1.     شکستگی ثلث فوقانی درشت نی ساق راست

2.     پارگی منیسک خارجی زانوی راست

3.     پارگی رباط صلیبی قدامی زانوی راست

4.     مقدار ارش یک درصد بابت درد حادث شده بند ۱ و۲

5.     بابت ارش بافت نرم حاصل از عمل جراحی دو درصد

6.     ارش خارج سازی نسبی منیسک خارجی هفت دهم درصد؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

2.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

3.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

4.     3 میلیون و 300 هزار تومان

5.     6 میلیون و 600 هزار تومان

6.     2 میلیون و 310 هزار تومان

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .