دیه شکستگی مهره ها کمر

 

محمدحسین گیکانی: سلام دیه زیر محاسبه می کنید:

1.     سائيدگی (حارصه) سمت چپ پيشانی ، ابروی چپ ، سمت راست بینی ، زیر چشم چپ ، پشت دست راست و چپ ، جمعا ۵ درصد دیه کامل

2.     سائيدگی (حارصه) بند انتهايی انگشتان سوم و چهارم دست راست ، بند ميانی و انتهايی انگشت کوچک دست راست و بند اول انگشت دوم دست چپ پنج فقره 033/0 صدم درصد ديه کامل

3.     شکستگی ستون فقرات در محل تنه مهره چهارم و  زوائد عرضی سمت چپ مهره دوم و سوم کمر که بدون عيب التيام يافته اند سه فقره يک دهم ديه کامل؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     16 میلیون و 500 هزار تومان

2.     545 هزار تومان

3.     30 درصد دیه کامل معادل 99 هزار تومان . فکر کنم این بند اشتباه است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .