مقصر تصادف در دور زدن به سمت چپ

اسدپور: دریک خیابان دوطرفه مرکز شهر قصد گردش به چپ و ورود به کوچه مقابل را داشتم ، تا حدود ۱۰۰ متری ماشین نبود. لاین وسط را رد کردم که یک پژو با سرعت به در سمت شاگرد جلو و عقب برخورد کرد بطوریکه ۳۲ متر خط ترمز داشت و ماشین من را دو متر بلند کرد و به ماشین پارک شده  کوبید. مقصر این تصادف رو لطف کنید راهنمایی کنید ممنون؟  مقصر خودروی روبرو است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید