دریافت دو دیه راننده مقصر

مسعود مرادی: سلام! دیه راننده مقصر، آیا دیه راننده مقصر در طول زندگیش یکبار پرداخت میشه، مثلا یک شخص اگر دو بار در زمان مختلف تصادف کن و مقصر باشه و بار اول استفاده کرده باش آیا بار دوم هم در تصادف جداگانه که راننده مقصر باشد دیه راننده مقصر بهش تعلق می گیرد؟ بهش تعلق می گیرد . مشکلی ندارد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .