مرخصی زایمان از چه تاریخی شروع می شود؟

 

فرانک سامری: برای مرخصی قبل از زایمان تاریخ شروع مرخصی درج در نامه پزشک از چه تاریخی قابل قبول است؟ سه ماه قبل!

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .