نقش اداره کار در طرح طبقه بندی مشاغل

 

Ms: درمورد طرح طبقه بندی مشاغل سوال داشتم؟ بنده در یک شرکت کار می کنم وسالانه بیمه ما جابجا میشود امسال نیز به بهانه طرح طبقه بندی مجدد بیمه ما جابجا شده وبه اسم یک شرکت پیمانکاری که به عنوان پیمانکار طرح می باشد باز بیمه جابجا شده است. آیا اداره کار برای طرح طبقه بندی از طریق پیمانکار اقدام می کند یا مستقیم با کارخانه ها قرار داد می بندد و طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا می کند؟ اداره کار کاری به این مسائل ندارد . خود شرکت باید طرح طبقه بندی را اجرا کند. اداره کار درخواست می دهد که این طرح اجرا شود ولی سخت گیری نمی کند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .