آیا تعدد دیات تعلق می گیرد؟

 

نوید شیرنژاد: سلام! در تصادفی که دو سال پیش داشتیم مادرم دچار ضایعه نخاعی شد اما بطور کامل نخاعش قطع نشده ولی تمام عوارض نخاعی کامل داشت، متاسفانه بعد دوسال مادرم به رحمت خدا رفت و پزشکی قانونی تایید کرد که بخاطر عوارض تصادف بوده است. در نامه پزشکی قانونی امده که بخاطر عوارض ناشی از ضایعه نخاعی فوت شده و صدمات دیگه لحاظ نکرده است.

میخوام بدونم ایا فقط یک دیه تعلق میگیره و بحث تعدد دیات تعلق نمیگیره؟این چه قانونیه اخه؟ بیمار ضایعه نخاعی تو این دوسال مگه کم خرج داره...بحث مباحث مالی بکنار مباحث روحی برای اطرافیانش؟ بحث تعدد دیات تعلق می گیرد. فقط باید با مدارک درمانی کامل این موضوع را برای پزشکی قانونی اثبات نمایید هر چند وظیفه خودش است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .