مقصر حادثه بیمه نامه ندارد؟!

 

محمدسبحان واحدی: سلام خسته نباشید! من به تصادف با تریلر رنا  که از فرعی به اصلی آمد منجر به تصادف مالی شد و سرهنگ بازدید از صحنه تصادف کرد. کروکی رو کشید و تریلر رنا مقصرشد. وقتی بیمه ماشین رو آورد تاریخ شروع بیمه یک هفته بعد از تصادف بود. سرهنگ کروکی رو دونسخه ای نوشت گفت آگه خسارت شما روداد که هیچ آگه که نه بایدشکایت کنید راهنمای کنین؟ بیمه نمی دهد. باید شکایت به شورای حل اختلاف یا دادگاه کنید تا خسارت را بگیرید. سعی کنید با طرف توافق کنید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .