سابقه مورد نیاز برای دریافت بیمه بیکاری

 

قاسم: سلام! شرایط بیمه بیکاری تغییر کرده است. اخیرا بیمه جهت بیمه بیکاری میگه چون قراردادی هستی باید یکسال سابقه مستمر با قرارداد سال آخر داشته باشی تابتوانی از بیمه بیکاری استفاده کنی کجا باید پیگیر باشم ممنون؟ البته این قانون قبلا هم بود. البته اگر در اثنای کار اخراج شده باشید می توانید به اداره کار شکایت کنید. اگر رای بازگشت به کار داده شنود می توانند شما را به بیمه بیکاری معرفی کنند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .