حادثه کاری کارمندان تامین اجتماعی

 

س. اسماعیل زاده: پرستارم! ازشبکاری که برمی گشتم جلوی درب منزل خودمان دراثر خستگی وخواب آلودگی کوبیدم به درخت و ماشین داغون شد.خودمم با ۱۱۵ بردنم بیمارستان.ازهمه جام عکس گرفتن گفتن چیزی نیست.یه هفته دیگه اگه درد داشت بیاد.بعد از یکهفته استراحت درمنزل و تداوم درد سینه رفتم دکتر عکس جدید انداختن و گفتن جناغت ترک خورده.یه شکستگی خفیف. من پرسنل رسمی مجموعه تامین اجتماعی ام.الان چه وظایفی به عهده من و به عهده سازمان کارفرمای منه.با اینکه ایاب ذهاب متعارف تا محل کار و منزل جزء حادثه کارمحسوب میشه؟ البته سازمان کلا اعتقادی به حادثه کاری برای کارمندان خودش ندارد. اگر بتوانید حادثه کاری بودنتان را ثابت کنید می توانید از طریق کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی غرامت بگیرید. البته سازمان تا آنجا که دیده ام با کارمندان خود در این زمینه همکاری خوبی نمی کند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .