مدت زمان صدور حکم بازنشستگی

 

احمد محمدی: من جند ماه است که درخواست بازنشستگی نموده ام. اول مرداد نامه ترک کار خود را از محل کار گرفته به شعبه تحویل دادم. 20 مرداد به من گفتن حق بیمه تیرماه بعد از واریز شدن مراجعه کنم تا حکم بازنشستگی را بزنند.

محل کار من 29 مرداد قراره حق بیمه ها را واریز کنن. آیا من قبل از پایان مرداد باید بروم تا حکم برایم بزنن؟ ایا حقوق مرداد برای من واریز می شود؟ به دلیل ترک کار من مرداد ماه از محل کارم دریافتی ندارم . لطفا راهنمایی کنید.ممنون؟ دو سه ماهی طول می کشد تا حکم بازنشستگی تان را بزنند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .