دیه شکستگی استخوان عانه

 

امیرحسین زارع: سلام! تصادفی داشتم که منجر به شکستگی استخوان تحتانی سمت چپ عانه شخص صدمه دیده شد و دادگاه چهل درصد دیه برید آیا این رای دادگاه صحیح است؟ نه ! مگر اینکه عوارض زادی داشته باشد . دیه شکستگی بیش از 10 درصد دیه کامل نیست.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .