استفاده از مرخصی زایمان و مرخصی کرونا به صورت همزمان

 

نیکا: من به دلیل وجود کرونا که وزارت بهداشت ،دور کاری را برای زنان شیرده و باردار قرار داده درخواست استعلاجی زایمان ندادم .آیا اگر این پروتکل برداشته شود از ادامه آن می تونم مرخصی استعلاجی زایمان بگیرم؟ تا 6 ماهگی فرزندمی توانید استفاده کنید و بعد از آن نمی توانید استفاده نمائید.

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .