کارفرما شرح وظایف را رعایت نمی کند؟!

 

امیرعطا: وقتی کارگر با حکم کارگزینی در شغلی مشغول بکار هست و کارفرما کار دیگری از کارگر می‌خواهد که در شرح وظایف کارگر نیست ابلاغ می‌کند که انجام بده اگر انجام ندهی تمرد از دستور حساب شده غیبت زده و کارفرما توبیخ بدون درج در پرونده برای کارگر میزنه. سوال اینجاست کارگر چه دفاعی از خود می‌تواند انجام دهد؟ با تشکر؟ بستگی به محل کار دارد و اینکه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده باشد یا نه؟! طبق قانون کار شرح وظایف باید مطابق با حکم کارگزینی باشد و شما می توانید به اداره کار شکایت کنید هر چند توصیه می کنم این کار را انجام ندهید.

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .