حقوق و مزایا بعد از ترک کار

 

زهرا: چگونه ثابت کنم ترک کار نکردم ؟ قراردادی هم ندارم نزدیک3 سال هم کار کردم در شرکت-در تعطیلی فروردین ماه امسال به دلیل تعطیلی رسمی و ویروس کرونا من اعلام کردم تا 23 تعطیل رسمی هست و اونها گفتن باید بیایی کارمون هم فروش اینترنتی بود.حال اگر نتوانم ثابت کنم هیچه حقی بهم تعلق نمی گیرد ؟ تا 23 تعطیل رسمی نبود و باید اجازه می گرفتید و مرخصی می آمدید. البته حتی اگر ترک کار هم ثابت شود تمامی حقوق و مزایای تان تا زمان پایان کار باید به شما پرداخت شود.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .