دیه متلاحمه دست راست

 

کیوان ابوطالبی: میزان دیه نظریه پزشکی قانونی زیر چقدر محاسبه می شود؟

1.     جراحت(متلاحمه) دست راست

2.     آسیب بافت نرم کف دست راست که در مورخ چهارم دی ماه نودو هشت ایجاد شده اند. آرش بند ‌2‌ برابر نیم درصد از دیه کامل انسان مسلمان پیشنهاد می گردد. سایر صدمات مشمول دیه مقدر می باشد؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 950 هزار تومان

2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .