دیه قطع بند انگشت

 

صادق الهایی: من در حین کار یک بند از انگشت اشاره و یک بند از انگشت دوم قطع شد .می خواستم ببینم بیمه از کار افتادگی یا دیه چقدر به من تعلق می گیرد؟

1.     بابت قطع انگشتان غرامت از طرف تامین اجتماعی تعلق می گیرد که متناسب با حق بیمه پرداختی و سابقه بیمه تان است.

2.     بابت دیه 1/15 دیه کامل تعلق می گیرد معادل 22 میلون تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .