دیه کارگر ساختمانی بر عهده کیست؟

 

بیتا ابراهیمی: در شهرستان درحال ساخت ساختمان بدون جواز هستیم. کارگر روزمزد که از طریق معمار سرکار آمده از ساختمان به پایین افتادند و دچار شکستگی مهره کمر شده است. دیه این کارگر به عهده کیست؟ و آیا میتونه از منی که دارم خونه میسازم شکایت کنه؟ دیه این کارگر بر عهده خودش ، معمار و شما است و تقصیر درصد تقصیر بر عهده کارشناس دادگستری است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .