عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی

 

شیرزاد برادری: اگر شرکت تعاونی توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشه چگونه پس باید شکایت کنه؟  برای درخواست اعسار از پرداخت باید شخصیت حقیقی باشید که شما نیستید بنابراین امکان عدم پرداخت ندارید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .