بیمه مسئولت دیه را پرداخت نمی کند؟

 

رضا بهرامی: سلام! یک ساختمان در دست احداث بیمه کردیم. اتفاقی برای استاکار افتاده. کارشناس بیمه کارفرما را ۳۰درصد و استادکار ۷۰ درصد مقصر دانسته است. ما شکایت کردیم.کارشناس دادگستری نظر برعکس داده و کارفرما را ۸۰ درصد و استادکار را ۲۰ درصد مقصر دانسته است. حکم هم صادر شده است.بیمه نامه زده به دادگاه چون که کارفرما اعتراضی به نظریه کارشناس دادگاه نداشته خسارت توسط بیمه پرداخت نمی شود و کارفرما باید خسارت بدهد. میشه راهنمایی بفرمایید؟اگر بیمه مسئولیت باشد بیمه باید مطابق با تعهداتش پرداخت کند. اگر پرداخت نکند به هر دلیلی، کارفرما جوابگو است و باید پرداخت کند یا از بیمه شکایت کند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .