حق بیمه حق مسکن

 

سمیه: در قراردادهای کارفرمایی نیازی به ارائه مزایای ماهیانه هست یا خیر؟ و در این گونه قرارداد ها با توجه به مبنای 27 % بیمه چگونه در نرم افزار بیمه 3% را لحاظ نکنیم؟ و سوال دوم مربوط به مزایای ماهانه است آیا حق مسکن را به لیست اضافه کنیم یا فقط 4000000 ریال را بابت مزایای ماهانه در نظر بگبریم؟ اگر حق مسکن را اضافه کنیم در آینده چه نفعی برای کارگر دارد؟

1.     حق مسکن را باد به لیست بیمه اضافه کنید. قانون است و البته حق بیمه بیشتر نفع بیشتری برای کارگر دارد.

2.     نرخ بیمه را 27 درصد اعلام کنید نیاز به پرداخت 3 درصد بیمه بیکاری نیست.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .