دیه شکستگی استخوان زند اعلی

 

سعید شاه محمدی:

1.     کبودی خلف قفسه صدری

2.     شکستگی ناحیه تحتاتی استخوان زند اعلی ساعد دست چپ که با پین ثابت گردید

3.     آسیب نسج استخوان ناحیه تحتانی استخوان زند اسفل ساعد دست چپ

4.     دررفتگی مفصل تحتانی ساعد دست چپ؟

دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:

1.     0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان

2.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

3.     احتمالا 2 درصد دیه کامل

4.     2 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .