محاسبه دیه سال 99

 

نصرت ا..: سلام دیه بنده چقدر است؟

1.     خونریزی زیر ملتحمه ای چشم راست

2.     کبودی اطراف چشم راست

3.     جراحت(حارصه)پلک فوقانی چشم راست

4.     ساییدگی(حارصه) آرنج راست

5.     کبودی زیر چشم چپ

6.     تورم ناحیه پس سر سمت راست

7.     کوفتگی شبکیه چشم راست

8.     جراحت (دامیه) چشم راست

9.      شکستگی دیواره داخلی استخوان حدقه ای سمت راست! جهت معاینه بعدی توسط پزشکی قانونی ۸۶ روز بعد. ضمنا وکالت در دادسرای رسالت هم برعهده می گیرید؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است:

1.     بستگی به شدت ان دارد. بین 0.2 تا 0.5 درصد دیه کامل

2.     0.3 درصد دیه کامل معادل 990 هزار تومان

3.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان

4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان

5.     0.3 درصد دیه کامل معادل 990 هزار تومان

6.     احتمالا 0.5 درصد دیه کامل

7.     ارش دارد. نمی توانم دقیق بگیوم.

8.     2 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان

9.     بستگی به میزان آسیب دارد.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .