درخواست بازپس گیری مالیات های پرداختی جانبازان

 

سعید خاتمی: من جانباز هستم با 27 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی . متاسفانه در حال حاضر مطلع شده ام که جانبازان از پرداخت بیمه و مالیات معاف هستند. چگونه می توانم مبالغ پرداختی قبلی بابت مالیات را از مراجع مربوطه اخذ کنم. شایان ذکر است در طول 27 سال سابقه ام در بیش از 10 شرکت کار کرده ام؟ درخواست تان را به آخرین محل کارتان ارائه کنید تا آنها با شعبه مالیاتی مکاتبه کنند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .