مبلغ مستمری ازکارافتادگی تامین اجتماعی

 

کیوان: ازکارافتادگی من مدت سه سال است بر اثر حادثه تصادف که در راه بازگشت از کار به مرخصی برایم اتفاق افتاده و طبق نظریه پزشک قانونی با وجود اینکه سه مورد در نظریه آخر پزشک قانونی جا افتاده که به وضوح نیز در پرونده مشهود می باشد 72 درصد آسیب دیدگی و 23 آیتم مجروحیت دیگر قادر به کار کردن نیستم.

1.     چگونه و از چه طریقی می توانم برای از کار افتادگی اقدام کنم؟

2.     و سوال دیگر اینکه درصورت تائید کمسیون پزشکی برای ازکار افتادگی آیا بیمه تامین اجتماعی سه سال گذشته که بنده بستری بوده ام حقوق معوقه را باید پرداخت کند؟

3.     و سوال دیگر اینکه من از سال 66 زمانی که فقط 16 سال داشتم ترک تحصیل کرده و وارد بازار کار شدم. قبل از خدمت من کار می کردم و کارفرما می گفتند چون سن شما قانونی نیست نمی توانیم برای شما بیمه رد کنیم؟! آیا خدمت سربازی من نیز جزو بیمه محسوب می شود؟

4.     اگر نه آیا می توانم از آن کارفرما شکایت کنم و

5.     مسئله دیگه اینکه تا قبل از اینکه بیمه کارگرهنوز توسط کامپیوترثبت نمی شد خیلی از کارفرماها ففط دفترچه بیمه کارگران را مهر می کردند و با دادن رشوه به مامورین بیمه هیچگونه حق بیمه ای برای کارگر پرداخت نمی شد. آیا می توانم با سوابق کاری که در سررسیدهای خود یادداشت کرده ام از کارفرمایانی که حق بیمه پرداخت نکرده اند شکایت کنم؟ زیرا اکنون پس از گذشت اینهمه سال جمع آوری سوابق بیمه فقط ده دوازده سال بیمه دارم درحآلی که فکر می کردم حداقل 25 الی 26 سال سابقه کاروبیمه دارم. هرچند خیلی از سررسیدها نیست وبعد از چهارتا حادثه تصادف دیگه حافظه ای برام نمونده که بدانم چه سالی کدوم شرکت و کدوم شهر کار کردم چون شغل من جوشکاری خطوط گاز ونفت و آب شهری و بین شهری بود و جزء مشاغل سخت به حساب می آید حال آیا با 72 درصد ازکارافتاده کلی می شوم و اگر جواب مثبت هست میزان پرداختی به چه صورت محاسبه میشه کامل یا نه ممنون از شما؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است:

1.     باید فرم هایش را از تامین اجتماعی بگیرید و توسط پزشک تان پر شود و سپس کمیسیون پزشکی در این زمینه نظر می دهد.

2.     نه! تامین اجتماعی از زمان جلسه کمیسیون پزشکی مستمری پرداخت می کند.

3.     نه ! خدمت تان جزء سابقه محسوب نمی شود چون قبل از آن سابقه بیمه نداشته اید.

4.     اگر مدرک مکتوب داشته باشید می توانید شکایت کنید.

5.     ازکارافتادگی تان ربطی به درصد دیه ندارد. بستگی به آسیب های فعلی تان دارد. اگر ازکارافتاده کلی شوید حداقل مستمری اعلامی توسط دولت را می گیرید.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .