دیه شکستگی کتف

 

سمیرا رضایی: دیه سه دنده سمت قلب ،شکستگی کتف سمت چپ، آسیب دیدن چشم راست،خراشیدگی پای چپ؟

1.     دیه سه دنده محیط بر قلب 7.5 درصد دیه کامل است معادل 24 میلیون و 750 هزار تومان

2.     دیه شکستگی کتف 8 درصد دیه کامل است معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

3.     دیه آسیب چشم بستگ به نوع آسیب چشم دارد.

4.     دیه خراشیدگی پای جپ 0.5 درصد دیه کامل است معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .