دریافت خسارت در تصادف با موتور

 

سعید: بنده با موتور تصادف کردم. غیر مقصرم! خواستم بدانم برای خسارت موتورم چه اقدامی انجام بدم؟ چون یک طرف تصادف موتور بوده است باید حتما کروکی داشته باشید. با مدارک مقصر و بیمه نامه و کروکی به شرکت بیمه ایشان مراجعه کنید.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .