هزینه زایمان در بیمارستان های تامین اجتماعی

 

حمیده امینی: هزینه زایمان طبیعی یا سزارین با بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان دولتی و خصوصی و هم چنین بیمارستان هدایت؟  در بیمارسان های ملکی تامین اجتماعی مانند هدایت هزینه ای ندارد. در بیمارستان های دولتی 10 درصد هزینه را پرداخت می کنید بین 1 تا 2 میلیون تومان . در بیمارستان های خصوصی رقم مشخصی را نمی توان گفت.

 

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

 

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .