آیا آئین نامه انظباطی می تواند مخالف قانون کار باشد؟

 

مهدی: شرکت ما کسر کار را اینگونه محاسبه می کند که صبح ها اگر تا 30 دقیقه دیرتر از زمان اعلام شده بیاییم کسر کار دو برابر محاسبه خواهد شد و پس از آن 30 دقیقه کسرکار 2.5 برابر محاسبه میشود. آیا این قانونی است؟ شرکت ما خصوصی ولی آئین نامه انضباطی مورد تایید اداره کار را ندارد و در قرارداد نیز این موارد ذکر نشده است؟ نه ! طبق قانون کار نیست . آئین نامه انظباطی داخلی شرکت نمی تواند مخالف قانون کار باشد.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .